Slovák, ktorý sa považuje za otca elektrických gitár


Ján Dopjera sa narodil v roku 1893 v Strážach na Záhorí. Keď mal pätnásť rokov, jeho rodina z ekonomických dôvodov emigrovala do Ameriky. Pod dohľadom otca, ale aj sám, sa naučil hrať na množstvo hudobných nástrojov a neskôr si s bratmi otvoril obchod s hudobninami. V roku 1929 si dal patentovať rezofonickú gitaru Dobro, ktorá bola takmer trojnásobne hlasnejšia ako bežna akustická gitara. Dobro sa stalo známym po celom svete a postavilo základ prvým elektrickým gitarám.