Najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete napísal Slovák


Andrej Sládkovič, s rodným menom Braxatoris, patril medzi významné osobnosti slovenského romantizmu. Bol evanjelickým kňazom, prekladatelom a publicistom. Narodil sa v Krupine. Z nenaplnenej lásky k Márií Pišlovej napísal ľúbostnú báseň Marína. Tá sa považuje za vrchol jeho básnickej tvorby. Zozačiatku považovaná za príliš „neslovanskú“  patrí dnes, s 2900 veršami, medzi najvýznamnejšie a vysokokvalitné dielo slovenskej literatúry.