Konštruktérom Eiffelovej veže bol slovenský architekt Ján Čiernihaus-Feketeházy


Ján Čiernihaus-Feketeházy, významný inžinier a architekt, bol rodákom zo Šale. Študoval vo Viedni a neskôr pracoval na riaditeľstve rakúskych a maďarských železníc. Ako praktikant sa podieľal na rozšírení Bosporského prieplavu a podľa jeho projektov sa stavali takmer všetky kamenné a železné mosty v Rakúsko-Uhorsku do roku 1912. Bol architektom aj prvého otočného mosta na kontinentálnej Európe. Spolupracoval s Gustavom A. Eiffelom a realizoval kompletné výstavbové výpočty Eiffelovej veže, ktorá držala štyridsaťjeden rokov rekord najvyššej stavby sveta. Medzi jeho dominantné diela patrí aj slávny Most slobody v Budapešti.