Prvá verejná pitva ľudského tela v českých krajinách bola vykonaná Slovákom Jánom Jesseniom


Ján JesséniusSlovák pôvodom z Turca, Ján Jessenius, po ukončení štúdií pokračoval na univerzite to Wittenbergu ako profesor anatómie, chirurgie a botaniky. Neskôr sa stal rektorom lekárskej fakulty.

V roku 1600 s povolením cisára Rudolfa II. vykonáva prvú verejnú pitvu v českých krajinách. Pitva trvala päť dní, zúčastnilo sa jej mnoho pozorovateľov, medzi nimi aj osobnosti ako Johannes Kepler či Tycho de Brahe.

Jessenius týmto činom výrazne prispel k posunu a rozvoju anatómie. V roku 1621 bol za účasť na protihabsburskom povstaní popravený. Ku svojmu slovenskému pôvodu sa hrdo hlásil.