Na Slovensku sa nachádza 3. najstarší parný valec na svete.


Parný valec sa nachádza momentálne v baníckom múzeu v Rožňave. Zostrojený bol 1883 firmou Aveling & Porter na objednávku francúzskeho kupca.  Pôvodne sa valec nachádzal v Národnom technickom múzeu v Prahe (ešte za čias Československa). Keďže sa ale nevedelo o jeho výnimočnosti, poslali ho Česi na Slovensko. Do Rožňavy sa dostal v roku 1959. Jeho pôvod sa však podarilo zistil až v roku 2005.