Ján Andrej Segner - otec hydrauliky


Ján Andrej Segner (1704-1777), Bratislavčan nemeckého pôvodu, bol významným vedcom 18. storočia, najznámejším ako vynálezca Segnerovho kolesa, reaktívneho vodného motora, ktorý sa stal základom moderných turbín a raketových motorov. Narodil sa v Bratislave, kde jeho rodný dom na Michalskej ulici je dnes chránenou kultúrnou pamiatkou. Študoval na mestskom gymnáziu, v Rábe (Győr) a v Debrecíne. V roku 1725 odišiel študovať medicínu, filozofiu a matematiku na univerzitu v Jene, kde v roku 1730 získal titul doktora medicíny.

Segner sa počas svojej kariéry venoval matematike, fyzike, optike, hydraulike, astronómii a medicíne. V roku 1732 začal učiť v Jene, neskôr pôsobil na univerzite v Göttingene a potom v Halle, kde publikoval množstvo významných prác a viedol experimentálne prednášky. Bol členom Berlínskej a Petrohradskej akadémie vied a anglickej Kráľovskej spoločnosti. V Göttingene sa spriatelil s Leonardom Eulerom a postavil univerzitnú hvezdáreň.

Segnerovo koleso, vynájdené v roku 1750, využívalo reaktívnu silu vytekajúcej vody a bolo prvým krokom k modernej hydraulike. Jeho práce ovplyvnili vývoj reaktívnych motorov a turbín v 20. storočí. Publikoval tiež zásady správneho regulovania krvného tlaku a jeho kniha De raritate luminis (1740) bola priekopnícka v teórii svetla.

Segner zomrel v Halle v roku 1777. Po jeho smrti boli ocenené jeho vedecké prínosy aj jeho osobnostné kvality. Na jeho počesť bol pomenovaný kráter na Mesiaci a Národná banka Slovenska vydala pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia pamätnú striebornú mincu s jeho podobizňou.

 

 

 

Použitá literatúra:

https://www.teraz.sk/magazin/otec-vodnych-turbin-j-a-segner-sa-n/422954-clanok.html

https://www.quark.sk/jan-andrej-segner/

https://www.amavet.sk/jan-andrej-segner/