V Spišskej Novej Vsi sa nachádza najdlhšie šošovkovité námestie v strednej Európe.


V Spišskej Novej Vsi sa nachádza najdlhšie šošovkovité námestie v strednej Európe.
 
Brusník, Stojan, Šág, Kozma, Paríž a Swanis boli všetko obce, ktoré sa rozliehali na území dnešnej Spišskej Novej Vsi pred tatárskymi vpádmi. Po ničivom vpáde tatárov (1241-42) a vyplienení týchto obcí, so rozhodli preživší založiť novú obec zvanú Nová Ves.s. Belo IV na pomoc vyplieneným obciam prizval na územie Slovenska prisťahovalcov z nemeckého Saska. Tým sa začala druhá vlna nemeckej kolonizácie. Obec dostala nový názov nem. Neudorf, lat. Villa Nova. Spišská Nová Ves následne vznikla splynutím Novej Vsi starej slovenskej obce „Iglov“.
 
Spišská Nová Ves je známa aj skrz najznámejšiu gotickú zvonolejáreň na Slovensku, ktorú založil majster Konrád v 14. storočí. V centre mesta dodnes stojí zvon z 15. storočia vyhotovený práve v tejto dielni.Od roku 1412 patrilo mesto do tzv. Poľského zálohu (Žigmund Luxemburský si požičal v tom čase 37 000 kôp českých grošov na vojnu proti Benátkam. Preto dal Žigmund do zálohu poľskému kráľovi 13 spišských miest, medzi nimi aj Spišskú Novú Ves.) . Spišská Nová Ves tak ostala pod správou Krákovského vojvodstva ďalších 360 rokov.Napokon až Mária Terézia sa zaslúžila o vrátenie mesta a ďalších spišských obcí Uhorsku. Odvtedy sa Spišská Nová Ves stala sídlom správy provincie šestnástich spišských miest.
 
„1849 došlo k vojenskému stretu cisárskych oddielov a maďarského povstaleckého vojska, pričom vyhorela veľká časť mesta aj s pôvodnou kostolnou vežou rímskokatolíckeho farského kostola. Škody boli veľké a na ich zmiernenie poukázala maďarská vláda mestu náhradu vo výške 7 500 zlatých “.
 
Pokrok mesta poznamenala aj novo-postavená železnica medzi Bohumínom a Košicami v roku 1871.Pozoruhodný je aj fakt, že kultúru, hlavne v oblasti ľudovej hudby a ochotníckeho divadla, šíril dobrovoľný hasičský spolok založený roku 1873.Kníhtlačiareň v meste vznikla v roku 1874.
O sprístupnenie Slovenského raja sa zaslúžil Spišskonovoveský odbor Uhorského karpatského spolku.Mesto bolo elektrifikované už v roku 1894 - skôr ako Bratislava.1894 bola postavená nová kostolná veža podľa plánov Imricha Steindla, Vysoká 87 metrov, je najvyššou vežou na Slovensku.
 
V roku marci 1939, ešte pred začatím druhej svetovej vojny bolo letisko Spišskej Novej Vsi bombardované maďarskými vojskami. Spišská Nová Ves tak bola prvým mestom v strednej Európe, ktoré bolo bombardované.
 
Autor: Pravoslav