Prvú výškovú budovu v Číne navrhol Slovák Ladislav Hudec


Ladislav Hudec sa narodil 8. januára 1893 v Banskej Bystrici. Základy staviteľstva získal u otca Juraja, ktorý bol architektonickým/staviteľským a hospodárskym inšpektorom mesta. Medzi rokmi 1911-1914 študoval na technickej škole v Budapešti kde aj získal svoj inžiniersky titul.

Počas prvej svetovej vojny bojoval za Rakúsko-Uhorskú armádu na východnom fronte, kde však bol Ruskými vojakmi zajatí a následne deportovaný na Sibír. Počas cesty vlakom však vyskočil a ušiel do Číny, kde začal navrhovať budovy.

Jeho najslávnejšie dielo tzv. Park Hotel bol prvou výškovou budovou V Číne a do dnes sa od neho meria rozloha Šanghaja. Počas svojho pôsobenia v Číne navrhol cez 60 budov, z ktorých polovica je dnes vyhlásených ako kultúrne pamiatky.

Pamiatku Ladislava Hudeca oživil Ladislav Kaboš. Viac informácií nájdete na stránke: ladislavhudec.eu .