Prvá technická vysoká škola na svete bola založená v Banskej Štiavnici


Banská škola v Banskej Štiavnici bola prvou vysokou baníckou školou na svete. Zmienku o prvej organizovanej forme výučby banských odborníkov v Európe nachádzame v Banskej Štiavnici už v roku 1605. V rokoch 1632 - 76 bola Banskou komorou kodifikovaná výučba expektantov v Banskej Štiavnici.
 
V roku 1737 vyučuje prvý kartograf Uhorska Samuel Mikovíni na organizovanej banskej škole v Banskej Štiavnici. V roku 1770 je povýšená na akadémiu - ako prvá banícka vysoká škola na svete.
Banské školstvo v Štiavnici bolo dlhý čas najrozvinutejším v Európe. V 80. rokoch 18. storočia francúzski odborníci, preniesli poznatky a skúsenosti z banskoštiavnickej akadémie do Francúzska.
Keď v roku 1794 zakladali predchodkyňu parížskej technickej školy École Polytechnique, banskoštiavnická akadémia bola vyzdvihnutá ako vzor budúcej francúzskej školy.
 
Počas Meruôsmych rokov však bola situácia vo vtedajšej monarchií napätá. Maďarská časť študentov žiadala zmenu vyučovacieho jazyka na maďarský. Po nepokojoch, ktoré vypukli, odišli nemeckí a českí študenti na protest preč.
V roku 1919 po vzniknutí ČSR bola akadémia aj s časťou archívu a knižnice presťahovaná do Maďarska. Doteraz je tak časť akadémie stále v Maďarsku.
 
Dnes sa v budove bývalej Baníckej a hutníckej katedry nachádza Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho.