Pól dňová akcia na hrade Beckov

Organizácia: Hrad Beckov, n.o.
Addresa: Beckov 180, 916 38 Beckov
Kedy:

Čas na prihlásenie
Prihlásiť sa
 
Pól-dňová dobrovoľnícka akcia bude zameraná na výsek náletových drevín a buriny na hrade.
  • Kde: Hrad Beckov (8 km od Nového Mesta nad Váhom)
  • Kedy: 29.8. 2023 od 9:00 do 13:00
  • Strava:  Bude zabezpečený obed na hrade.
  • Kapacita:  15-20 ľudí
  • Náplň práce: výsek náletových drevín a buriny na hrade

 

O Hrade

Malebnému priestoru stredného Považia už od ľudskej dávnoveku dominuje beckovské vápencové bralo. Na súvislú výstavbu nadviazali aj naši predkovia z čias veľkomoravských, keď na brale vzniklo slovanské hradisko. Obranné stavby, vznikajúce v tých časoch, vytvorili základ pre neskorší hrad, dnes nazývaný menom obce, ktorá leží pod ním – Beckov. Prvé písomné zmienky o hrade pochádzajú z čias vlády uhorského kráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. storočia v krajine značne vzrástla kráľovská moc. Na hrade sa to odzrkadlilo v jeho kamennej prestavbe. Vybudované boli najmä priestory horného hradu a severný palác. Na sklonku 13. storočia bola v juhovýchodnej časti horného hradu vybudovaná útočisková veža typu bergfrit.

V roku 1388 sa majiteľom hradu stal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc. Stibor, nesúci aj titul Sedmohradského vojvodu, si hrad vyvolil za svoje rodové sídlo. V severnom hradnom priestore vzniklo honosné nádvorie vybudované podľa vzoru kráľovských dvorov. Bohaté a rozsiahle sídlo navyše získalo hradnú kaplnku. Rod Stiborovcov však spravoval hrad iba do roku 1434, keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší. Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto významného rodu a hrad sa opäť stáva kráľovským. O tri roky neskôr daroval kráľ Žigmund panstvo Pavlovi, synovi Bána z Dolnej Lendavy, ktorý sa stal manželom Kataríny, dcéry Stibora mladšieho. Ich potomkovia, známi pod menom Bánfi, spravovali hrad viac ako 200 rokov. Príslušníci tohto rodu prebudovali sídlo v renesančnom slohu. Taktiež sa postarali o zdokonalenie a modernizáciu hradnej obrany. Osudným sa pre hrad stal rok 1728, keď sa na hrad preniesol požiar z mestečka a hrad ako obytné sídlo nadobro zanikol.

 

 

 

Pre viac informácií píšte  na: dobre.vravy@gmail.com. Budeme vďačný aj za prezdieľanie a odporúčanie príležitosti ďalším ľuďom. Vďaka za ochotu pomôcť s obnovou Slovenského dedičstva